Wat is mindfulness?

Wat is mindfulness of aandacht training?

Mindfulness is een levenshouding. Een open, vriendelijke en opmerkzame levenshouding. Je komt dichterbij je gevoel zonder erover te oordelen of gevolg aan te geven. Je aanvaardt de situatie zoals die is en creëert zo ruimte om iets van een andere kant te bekijken en tot nieuwe ideeën te komen. Je kunt je beter concentreren, makkelijker in slaap komen, en nog veel meer voordelen van deze levenshouding hebben.

Mindfulness kun je oefenen. Zodat je in bewuste, vriendelijke aandacht aanwezig bent. Aandacht voor dit moment, aandacht voor de adem, je lichaam, de spanning die je voelt, zorgen en gedachten. Maar ook aandacht voor al die momenten van geluk. Momenten dat het leven vanzelf goed gaat. Zonder dat je kritische, oordelende geest zich overal mee hoeft te bemoeien. We leven vaak niet in het nu maar besteden veel aandacht aan wat we nog allemaal moeten, of wat er zou kunnen gebeuren of gebeurd is. We laten ons zomaar meeslepen in emoties, piekergedachten en reageren vaak automatisch op wat ons overkomt. Maar we kunnen onszelf trainen om te zorgen dat het ook anders kan.

Tijdens de mindfulness training werkt men aan vijf vaardigheden:

  • benoemen– woorden kunnen geven aan innerlijke ervaringen;
  • opmerkzaam handelen– het uitvoeren van handelingen met actieve aandacht;
  • niet-oordelen– de afwezigheid van positief of negatief commentaar op gedachten of gevoelens;
  • niet-reageren– het toelaten van wat je ervaart zonder te reageren op de automatische piloot;
  • observeren– je bewust blijven van ervaringen, ook al zijn ze onaangenaam of pijnlijk.

Deze vaardigheden ontwikkel je door heel veel te oefenen. Zo kan mindfulness een manier van leven worden. Hieronder zal ik uitleggen wat dat betekent voor ouders en kinderen.

Jon Kabat-Zinn ontwikkelde zo’n 40 jaar geleden een stressreductiemethode, de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training. Hij was op dat moment werkzaam als arts en wetenschapper. Deze training wordt wereldwijd op dezelfde wijze gegeven door gecertificeerde trainers aan volwassenen. Jon Kabat-Zinn heeft vele publicaties en boeken op zijn naam staan over Mindfulness als Stressreductie.

Mindfulness voor kinderen

Het is gebleken dat mindfulness verlichting kan opleveren bij veel verschillende klachten. Zoals stemmingsklachten, pijnklachten, angstklachten, verwerkingsproblemen, concentratieproblemen en gedragsproblemen.

Breinonderzoek toont aan dat kinderen die mindfulness hebben gedaan of doen, anders omgaan met stressvolle situaties en zich beter kunnen inleven in anderen. Ze maken andere keuzes in conflictsituaties: meer bewust en vanuit rust. Minder vanuit een impuls of drift. Mindfulness is goed voor alle kinderhersenen in ontwikkeling.

Tijdens de achtweekse training voor kinderen worden op een speelse wijze gewerkt aan de vaardigheden: opmerken/observeren, benoemen, niet-oordelen, niet-reageren, bewust of opmerkzaam handelen.

Kinderen met of zonder klachten kunnen daarom veel baat hebben bij de Mindfulness of aandachtstraining.

Eline Snel heeft een kindertraining en een jongerentraining ontwikkeld gebaseerd op de MBSR training voor volwassenen van Jon Kabat-Zinn.

Jon Kabat-Zinn heeft in het voorwoord van het boek: ‘Sitting still like a frog’ van Eline Snel geschreven. Hij schrijft:
Er is veel en nog steeds groeiend bewijs dat Mindfulness leerkwaliteiten versterkt. Voor volwassenen belangrijk. Maar voor kinderen onmisbaar. De hersenen en hun neurologische systeem zijn nog volop in ontwikkeling. De gevoeligheid voor negatieve gevolgen van stress groter. Het is uiterst belangrijk om de natuurlijke goedheid, openheid en het natuurlijke vermogen tot aanwezigheid van kinderen te behouden, te stimuleren en verder te ontwikkelen! Zij vormen de toekomst.

Onderzoek Methode Eline Snel

Effect meditatie op hersenen

Mindfulness en jongeren met astma